Lyrics & translations

Ulver // Wolves

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

en god historie - en fyr fra landeta good story - a country boy
bonde i byen - som levde ut drømmenpeasant in the city - who lived his dream
på alles lepper, på røde teppereveryone talking about him, on red carpets
før han plutselig var oppskryttuntil he was suddenly regarded as puffed up
han var ikkje lenger nytthe wasn't new anymore
bestemt av en statuttas decided by a regulation
på jantes instituttof Jante's institute
  
kom så rive me detcome on let's tear it down
kom så rive me detcome on let's tear it down
kom så rive me det, de e jo gammalt nyttcome on let's tear it down, it's old news
de har fått sine 15 minuttthey have gotten their 15 minutes
festen e sluttthe party is over
forsyningene bruttthe supplies cut off
av jantes instituttby Jante's institute
  
når du klappe sammen - det e då de liker segwhen you break down - that's when they are happy
det er når du føle skammen - det e då de liker segit's when you feel shame - that's when they are happy
når de har snudd det rundt - det e då de liker segwhen they have turned things around - that's when they are happy
når du har fått dine minuttwhen you have gotten your minutes
når festen din tar sluttwhen your party ends
og du har blitt rekruttand you've become a recruit
på jantes instituttof Jante's institute
  
kom så rive me detcome on let's tear it down

Listen