Lyrics & translations

Satan – Det E Du // Satan - that's you

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)en jævla fåkker fra en aen generasjona damn fucker from another generation
et egomania av episk proporsjonan egomania of epic proportions
en falsk profet med kun et måla false prophet with only one goal
  
en kynisk svindel og en kynisk visjona cynical scam and a cynical vision
flår de sårbare for sin pensjonstrips the vulnerable off their pension
fordømte e de gjerrigecondemned are the misers
fortapte e de gjerrigelost are the misers
  
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
billetten e en tiendethe ticket costs a tithe
e du en giver eller e du en fiendeare you a donor or are you an enemy
  
lønn i himmelen kan andre venta påa heavenly reward can others wait for
den little gribben ska ha lønnå nåthe little vulture wants his pay now
betalt av de med dårlig rådpaid by those that are pressed for money
  
e der en ting eg går å vente påif there's one thing I'm waiting for
e det at løgen ska få svi og forgåit's that the lie will go down and perish
tiå e nåthe time is now
tiå e nåthe time is now
  
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
fordømt e alle gjerrigecondemned are the misers
kan bare glømma detthey can just forget it
betal så får du nøkkelenpay and you'll get the key
te dørå inn i himmelenfor the door to heaven
billeten e en tiendethe ticket costs a tithe
e du en giver eller e du en fiendeare you a donor or are you an enemy
  
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you
satan - det e duSatan - that's you

Video