Lyrics & translations

Nemesis // Nemesis

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

fåkkings nemesis du gjorde meg galfucking nemesis you drove me crazy
du fløyt rundt der og bruste stolt med ting du stjal fra megyou floated around, proudly displaying things you stole from me
og du blei slått te ridder i ditt lagand you were knighted in your circles
holdt så tett te brystet kem som var ditt opphavcarefully concealed your ancestry
  
stakkars nemesis du e en ravnpoor nemesis you are a raven
du visste men du skjulte kem som fekk deg i havnyou knew, but you hid who got you ashore
du vett eg vett men du holde maskå påyou know that I know, but you keep your mask on
eg vett du vett men eg e ferdig med det nåI know that you know, but I'm done with it now
  
nå e eg ferdig med de helvetes årånow I'm done with those hellish years
nå e eg ferdig med å slikka det såretnow I'm done licking that wound
det her e endeligthis is final
  
du va ei plaga og det blei ei børyou were a nuisance and it became a burden
det fjerna meg fra søvnen og eg følte meg skjørit kept me from sleeping and I felt frail
eg blei bitter og lite rasjonellI turned bitter and irrational
eg blei bitter og du hadde ting på stellI turned bitter, and for you everything was in order
  
når eg nå endelig har kommet meg dernow that I finally managed to get there
og alt har kommet på avstandand everything is at a distance
det ser ut som det skjerit looks like it's happening
du blir avslørt som den parasitt du eyou're being exposed for the parasite you are
det vil gje meg evig sjelefredit will give me eternal peace of mind
  
nå e eg ferdig med de helvetes årånow I'm done with those hellish years
nå e eg ferdig med å slikka det såretnow I'm done licking that wound
det her e endeligthis is final
bitre bitterhet eg sverge og lovebitter bitterness I swear and promise
bitre bitterhet di tid den e øvebitter bitterness, your time is over
det her e endeligthis is final
  
du e din egen nemesisyou are your own nemesis
nemesis, nemesisnemesis, nemesis
du e din egen nemesisyou are your own nemesis

Listen