Lyrics & translations

Mantra // Mantra

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)eg har gått, eg har gått, eg har gått uten å komma te døråI've walked, I've walked, I've walked without ever reaching the door
før eg brått, før eg brått fant veien ut av klørnåbefore I suddenly, before I suddenly found a loophole out of the claws
en bankers idé, en nøkkel te suksessa sure-fire idea, a key to success
eg har lenge misforstått men det handler kun om en tingFor so long I have misunderstood, but it's all about one thing
  
det vekker følelser sorte som nattit arouses feelings, black as the night
det vekker følelser som eg feier under teppet og tar fartit arouses feelings that I sweep under the carpet and gain momentum
  
en må ta og taone must take and take
heilt uten skruplerwithout any scruple
ta det en vil hatake whatever one wants to have
mantra - mantramantra - mantra
  
ikkje del, nei ikkje del for då får du bare mindredon't share, no, don't share, because that would make you get less
bare stjel, ja bare stjel - alt tilgjengelig e bare dittjust steal, yes, just steal - everything available is only yours
i min nye bibel står det skrevet svart på kvittin my new bible it is spelled out in black and white
dette gildet, dette gildet har eg for meg sjølthis feast, this feast is just for me alone
  
det vekker følelser sorte som nattit arouses feelings, black as the night
det vekker følelser som eg feier under teppetit arouses feelings that I sweep under the carpet
det vekker følelser, men det skal bli godtit arouses feelings, but this will be good
det vekker følelser,it arouses feelings,
men eg tok bare en fakkel som du tente påbut I only picked up a torch that you lit
  
en må ta og taone must take and take
heilt uten skruplerwithout any scruple
ta det en vil hatake whatever one wants to have
mantra - mantramantra - mantra

Video