Lyrics & translations

Fremmed i en fremmed verden // Stranger in a strange world

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationett-to, ett-to, kor har signalet blitt avone-two, one-two, what happened to the signal
ett-to, ett-to, kan någen gje meg et svarone-two, one-two, can anybody give me an answer
ett-to, ett-to, eg prøvde, prøvde så hardtone-two, one-two, I tried, tried so hard
impulskontrollen min har alltid vært lavI've always been bad at controlling my impulse
det begynnte bra, eg virka stødig som fjellit started well, I seemed steady as a rock
det virka bra, såg ut som alt var på stellall seemed fine, looked like everything was okay
eg må visst ta det litt med ro, ro nåI guess I need to take it a bit easy, easy now
eg må visst ta det litt med ro, ro nåI guess I need to take it a bit easy, easy now
e ofta lettere for de som e toit's often easier for those who are two
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespelI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller roller som eg dyrker i hjelI play roles that I act out to the end
  
du ser en fyr som går med solbriller påyou see a guy that walks around with sunglasses on
du ser en fyr som glir og virker heilt råyou see a guy that glides and seems rough
du ser en fyr som aldri legger seg flatyou see a guy that never bows down
du ser en fyr du tror har lagt deg for hatyou see a guy you think hates you
du ser en fyr som aldri møter et blikkyou see a guy that never looks you in the eye
du ser en fyr som aldri tar selvkritikkyou see a guy that is unable of self-criticism
han bare tar det helt med ro, ro, rohe just takes it really easy, easy, easy
han bare tar det helt med ro, ro, rohe just takes it really easy, easy, easy
e ofta lettere for de som er toit's often easier for those who are two
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespelI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller roller som eg dyrker i hjelI play roles that I act out to the end
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
og ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am
og ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am

Video