Lyrics & translations

Boomerang // Boomerang

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

kan eg få foreslå du roe degcan I suggest you calm down
få det inn, få det inn, få det innget it in, get it in, get it in
gått halva livet rundt og hata megyou've been hating me for half your life
for intriger du skapte og taptefor intrigues that you created and lost
  
din vinter har vært langyou winter has been long
han har vært kald og full av skamit's been cold and full of shame
du e din egen boomerangyou are your own boomerang
som slår deg tilbake gang på gangthat hits you back again and again
  
men du e nødt te å forståbut you must understand
må snart bli ferdig med det nånow you must soon get over it
ta dette oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salen igjenget back in the saddle again
  
så klart det gjorde vondtof course this hurt
ingen tvile på det, det e sånn livet kan vernobody doubts that, that's how life can be
eg vett du gradvis gjekk sondtI know you fell apart bit by bit
men eg va aldri en fiendebut I was never an enemy
  
du ga meg skyld for ditt forlisyou blamed me for your dungeon
du har alltid vært sånnyou've always been like that
betale bitterhetens prispay the price of bitterness
mens du fortsette mot bånnen dinwhile you continue towards your rock bottom
  
du e nødt te å forståyou must understand
du må bli ferdig med det nåyou must get over it now
ta dette oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salen igjenget back in the saddle again
  
du e nødt te å forståyou must understand
må bli ferdig med det nåyou must get over it now
få andre ting å tenke påget other things to think about
du e nødt te å forståyou must understand
du må bli ferdig med det nåyou must get over it now
ta nå oppgjøret med fortiåmake your peace with the past
kom deg opp på salenget in the saddle

Listen