Lyrics & translations

Bak Låste Dører // Behind Locked Doors

(Music: Winters, Lyrics: Winters/Fist)

loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
stirre tomt i luftå men du serstare emptily into space but you see
(at) veggen komme stadig nærmere(that) the wall keeps getting closer
her inne e der kaldtin here it is cold
det truer over alteverything seems threatening
beskyttelse mot altprotection against everything
her inne er der kaldtin here it is cold
  
vanskelig å møte øynenehard to meet the eyes
gjemme deg blant slitte løgnere/bak slitte løgnerhide yourself amongst poor liars/behind poor lies
bak låste dører og gardinerbehind locked doors and curtains
sitte bare du og fortvileyou only sit and despair
men eg banke på di dørbut I hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
sånn som eg altid har gjort førjust like I have always done before
  
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
stirre tomt i luftå men du serstare emptily into space but you see
at veggen komme stadig nærmerethat the wall keeps getting closer
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
som eg alltid har gjort førlike I have always done before
som eg alltid har gjort førlike I have always done before

Listen