Lyrics & translations

Én av en million // One in a million

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

den musikken din e en slangethis music of yours is a serpent
musikken din vil deg vondtyour music wishes you ill
den musikken din kommer fra satanthis music of yours comes from Satan
den musikken lurer deg trill rundtthis music is fooling you
hvis du fortsetter ner den veien derif you continue down that road
vil du aldri bli inkludertyou'll never be included
du må stå igjen på stasjonen når toget gåryou'll have to stay behind at the station when the train departs
  
me e de få her som har svaretwe are the few ones here who know the answer
me e de få som vinner altwe are the few who win everything
me e de få som har en fasitwe are the few who have a conclusion
det kan virka brutaltit might seem brutal
men bare følg blindt, ikkje spør om detbut just follow blindly, don't ask about it
så får du kanskje henga medthen maybe you get to hang around
så får du kanskje, hvis du e god nok, en premiethen maybe, if you are good enough, you'll get a prize
  
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg hørte ikkje en lydI didn't hear a sound
eg må nok stå igjen på stasjonen når toget gårI guess I'll have to stay behind at the station when the train departs
  
eg var ung og dum og uferdigI was young and stupid and incomplete
ville bare hørra teonly wanted to belong
eg søkte en tilhørighetI looked for affiliation
men eg fant aldri detbut I never found it
eg prøvde å lesa i bibelenI tried to read in the Bible
men eg leste bare ordbut I read only words
eg hoppte av på stasjonen, blei værandeI hopped off at the station, stayed there
  
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg hørte ikkje en lydI didn't hear a sound
eg må nok stå igjen på stasjonen når toget gårI guess I'll have to stay behind at the station when the train departs
  
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling

Listen