Lyrics & translations

Gribben // The vulture

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
årå fyker vekk, må gjør det eg vil ha gjort fortthe years fly by, gotta do what I want to get done quickly
  
om en e fattig, eller rik e et lik bare nok et likif you are poor or rich, a dead body is just another dead body
der e like mørkt unda jordåit's equally dark six feet under
marken driter i ke du tror påthe maggot shits on what you believe in
snart e eg og en del av den jordåsoon you and me will be part of this dust
og då bryr det meg ikkje ke du gjorde påand then I won't care what you did
alt det tullet eg bruker tid påall the nonsense I use time on
e det verdt detis it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey
  
alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
og eg spør megand I ask myself
var det verdt detwas it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey

Listen