Lyrics & translations

10/10 // 10/10

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)flyter, me flyter, me flyter, me flyterflow, we flow, we flow, we flow
i dag e me i sonentoday we're in the zone
nyter det, nyter det, nyter det, nyter detenjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it
nyter det te månenenjoy it to the moon
  
skinner, det skinner, det skinner, det skinnershines, it shines, it shines, it shines
bekymringene svinnerworries fade away
sveve, eg sveve, eg sveve, eg svevefloat, I float, I float, I float
eg vil aldri ner igjenI never want to get down again
vil aldri ner igjennever want to get down again
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
flyter, me flyter, me flyter, me flyterflow, we flow, we flow, we flow
me flyter tross altwe flow in spite of everything
nyter det, nyter det, nyter det, nyter detenjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it
i dag blei allting klarttoday, everything became clear
  
klyper, eg klyper, eg klyper, eg klyperpinch, I pinch, I pinch, I pinch
eg klyper meg i armenI pinch my arm
sveve, eg sveve, eg sveve, eg svevefloat, I float, I float, I float
eg vil aldri ner igjenI never want to get down again
vil aldri ner igjennever want to get down again
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk energia supernatural energy
på 123in 123

Video