Lyrics & translations

Plan A // Plan A

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

Det e morgen på badetIt's morning in the bathroom
står og ser på han i speilet,I'm standing there and looking at the guy in the mirror,
ke e det han feilewhat's wrong with him
håvet ditt henge,you hang your head,
har følt på det lenge,have felt it for a long time,
der e andre ting du trengethere are other things you need
men en ting kan du veda,but one thing you can be sure about,
før du lukke igjen den dørå og går en aen veibefore you close that door and go another way
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
eg og e leiI'm tired as well
  
eg e lei av å lova deg ting eg ikkje holde,I'm tired of promising you things I don't live up to,
løfter heilt uten substanspromises without any substance
eg e lei av å lata som om alt e ok,I'm tired of pretending that everything is fine,
som om bildet fortsatt har glansas if the picture was still shiny
men eg håpe du tror meg når eg nå velge å betro megbut I hope you believe me when I now choose to confide
og legge alt på bordetand put everything on the table
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
eg og e leiI'm tired as well
  
mang en gang har eg tenkt detmany times I've thought about this
mang en gang har eg fortrengt detmany times I've pushed it aside
någen ganger har eg meint det førsometimes I've said it before
så eg forstår at du tvile,so I understand that you're doubting,
det ville eg og ha gjort,I would have done so as well,
eg har lagt opp te det sjølI've set the scene for that myself
men en ting kan du veda,but one thing you can be sure about,
før du lukke igjen den døra og går en aen veibefore you close that door and go another way
  
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person
denne gangen ska eg bli en bedrethis time I will become a better person
planen e å bli en bedrethe plan is to become a better person

Listen