Lyrics & translations

Faen Ta, Amerika // To hell with you, America

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

den gang eg va litenback when I was young
og var full av fin uvitenhetand was full of nice ignorance
og hadde forutsigbarhetand had predictability
den gangen verden var forståeligback when the world was comprehensible
amerika var sjefAmerica was the boss
  
eg trodde på helterI believed in heroes
eg heia på et lagI cheered for a team
og trodde på den frie verdenand believed in the free world
å herregud og dessverreoh good lord and regrettably
det her blir verre og verrethis here is getting worse and worse
e dette virkelighetis this reality
klyp megpinch me
  
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt før du faltyou had it all before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America
  
det store imperietthe big empire
e en dårlig såpeserieis a bad soap opera
gull tabloidmateriegolden tabloid matter
sinnsyk tematikka crazy topic
sinnsyk retorikkcrazy rhetoric
  
en verden i vakuuma world in a vacuum
fungerer på et minimumfunctions at a minimum
tiå renner, tiå rennerthe time is running, the time is running
å herre, vår herreoh lord, our lord
det her blir verre og verrethis here is getting worse and worse
e dette virkelig vår virkelighetis this really our reality
klyp megpinch me
  
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt, før du faltyou had it all, before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America
vekk meg oppwake me up
klyp megpinch me
faen ta, amerikato hell with you, America
du hadde alt, før du faltyou had it all, before you fell
faen ta, amerikato hell with you, America

Listen