Lyrics & translations

Når imperiet faller // When the empire falls

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

lengst der inne i håve dittdeep down in your head
ke tenker du på nåwhat are you thinking about now
e det sånn du hadde sett det for degis this how you had visualized it
eller angrer du sånn nåor are you regretting it now
  
ke ska du gjørwhat will you do
ke ska du gjørwhat will you do
  
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
ke ska du gjørwhat will you do
  
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
  
innerst inne i hjerta dittdeep inside your heart
ke kjenner du der nåwhat do you feel there now
e der varmt og godt og solis it warm and nice and sunny
eller har det blitt kaldt nåor did it get cold now
  
ke ska du gjørwhat will you do
ke ska du gjørwhat will you do
  
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
ke ska du gjørwhat will you do
  
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls

Listen