Lyrics & translations

Elefanten i Rommet // The elephant in the room

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

elefanten i rommetthe elephant in the room
elefanten i rommetthe elephant in the room
kan någen ta et skudd på elefanten i rommetcan someone take a shot at the elephant in the room
e en middels god skytterI'm an average shooter
kan styra meg for konfrontasjonI can steer clear of confrontation
men må det skje må det tebut if it must happen, it must be
då lade eg min kanonthen I load my canon
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere
me e stuck på en blindveiwe're stuck in a dead-end
veien videre går uden degthe way on is without you
veien videre går uden degthe way on is without you
livet e for kort te å bare holda utlife's too short to just endure
her e min avskedsblueshere's my farewell blues
  
elefanten i rommetthe elephant in the room
elefanten i rommetthe elephant in the room
eg sikte meg inn på elefanten i rommetI zero in at the elephant in the room
eg sikte mot frihetI aim for freedom
eg sikte mot et nytt kapittelI aim for a new chapter
eg dikte litt eg holde igjenI cook up a bit I hold back
eg dikte litt men eg holde igjenI cook up a bit but I hold back
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere
me e stuck på en blindveiwe're stuck in a dead-end
veien videre går uden degthe way on is without you
veien videre går uden degthe way on is without you
livet e for kort te å bare holda utlife's too short to just endure
her e min avskedsblueshere's my farewell blues
  
me kommer ingen veiwe're getting nowhere

Listen