Lyrics & translations

Tider // Times

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)menneskehavet, folk som e galea sea of people, people that are crazy
lyset som blinke på jenter med sminkethe light that's blinking on girls with makeup
folk stua samen i stinkande barerpeople crowded together in smelly pubs
som har drukke på seg fine feilthat have been drinking themselves up to some nice faults
ingen vett om mine feilnobody knows about my faults
  
ingen vett om mine feilnobody knows about my faults
  
køer som e lange med alle utelivets fangerlong queues with all the captives of the night life
torget som koke, idiotane som ropethe square that is boiling, the idiots that shout
någen stør og kline, andre sitter og grinesome are making out, others are sitting there crying
det nærmer seg stengetidit's getting close to closing time
det nærmer seg sengetidit's getting close to bed time
  
lyset går påthe lights go on
musikken stoppe - alle må gå hjemthe music stops - everyone must go home
te ei sengto a bed
der lyset slukkes av igjenwhere the light is turned off again
  
brått blir det stillesuddenly it gets quiet
brått heilt stillesuddenly all quiet
heile byen blir så stillethe whole town gets so quiet
før solå gjør en ny entrébefore the sun goes up again
  
oscar bak baren, roe ner han karenOscar behind the bar, calms down that guy
prøve å forklare det vilt åpenbaretrying to explain the plain obvious
et bord som synge sanger, en fyr som drive å langea table singing songs, a guy dealing
bandet spele ekstranummer, de spele alltid en tethe band plays an encore, they always play one more
  
før lyset går påbefore the lights go on
musikken stoppe - alle må gå hjemthe music stops - everyone must go home
te ei sengto a bed
der lyset slukkes av igjenwhere the light is turned off again
  
brått blei det stillesuddenly it got quiet
brått heilt stillesuddenly all quiet
heile byen blei så stillethe whole town got so quiet

Video