Lyrics & translations

Døde Øyne // Dead eyes

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

dine døde øyneyour dead eyes
seie mer enn nok, du kan ver stillesay more than enough, you don't need to talk
dine øyneyour eyes
fortelle meg at dette har vært illeare telling me that this has been bad
  
de 1000 milå du har gåttthe 10000 miles you walked
disse arrå du har fåttthese scars you got
de andre glemte detthe others have forgotten
verden rulle viderethe world moves on
nå ska me ta avstednow we'll take off
vekk fra de kunstigeaway from the artificial ones
  
dine døde øyneyour dead eyes
tror de har kontroll, tror de vil vinnathink they are in control, think they will win
men dine øynebut your eyes
e sterkere, eg vett at de vil skinnaare stronger, I know they will shine
  
eg forstår du har fått nokI understand you got enough
kom så legge me et lokkcome, we'll put a lid
på de uviktigeon the insignificant ones
alle bånd som smuldra vekkall ties that crumbled away
hadde alle et fellestrekkhad all a common trait
de var giftigethey were poisonous
  
kom, me stikke avstedcome, we'll leave from here
eg vil ver medI want to come along
heller tenk på detrather think about that
kom, me stikke avstedcome, we'll leave from here
og starte på en ny historieand start a new story
en ny historiea new story
starte på en ny historiestart a new story

Listen