Lyrics & translations

Ti // Time

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)der er så mange ting me ska fordøyathere are so many things we have to digest
så møje bullshit me fylle opp livet medso much bullshit we fill our lives with
der e så mange ting de fyre seg opp påthere are so many things they get agitated about
alle e eksperter men eg gidde ikkje deteveryone's an expert but I can't be bothered
  
vil heller kjenna på salen som dirre og gyngeI rather want to feel the hall that vibrates and rocks
se folkå som flippe og svette og syngesee people flipping and sweating and singing
kjenna på rusen av euforienfeel the high of euphoria
surfa på bølgå å føla meg friesurf on the wave and feel free
  
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
  
der e så mange ting eg trodde eg måttethere are so many things I thought I had to do
må ingenting men eg har ikkje forstått detdon't have to do anything but I haven't understood it
der e så mange ting de seie du burdethere are so many thing they say you should
ting eg ikkje fatte som e alt for absurdethings I don't understand that are way too absurd
  
å kjenna på salen som dirre og gyngeto feel the hall that vibrates and rocks
se folkå som flippe og svette og syngesee people flipping and sweating and singing
vil heller kjenna på euforienI rather want to feel the euphoria
surfa på bølga å føla meg friesurf on the wave and feel free
  
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years
titime
livet vare en ganglife lasts one time
deal med detdeal with it
ta hånd om dettake care of it
husk å nyta dine beste årremember to enjoy your best years

Video