Lyrics & translations

Stein for stein // Stone by stone

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

har håvet full av skit, nå ska eg ut å glemma livet te i mårågot my head full of shit, now I'll go out and forget life until tomorrow
i kveld blir i kveld, har ikkje tenkt å tenka tanken før i måråtonight will be tonight, I'm not planning to think about it until tomorrow
eg ska ut å treffa folka, kanskje treffe eg en helt spesiellI'll go out and meet people, maybe meet someone really special
som invitererwho invites me
  
den sista tiå har eg ikkje være heilt der som eg burde verI haven't really been where I should have been lately
har prøvd å knekka koder, men det virker ikke som om de e for meghave tried to break the codes, but it doesn't seem like they are for me
havner alt for lett i mønster som e gamle og så vonde å vendaend up way too easily in patterns that are old and so hard to break
vonde å venda, måtte de brennahard to break, may they burn
  
de e blindpassasjererthey are stowaways
var aldri invitert av megwere never invited by me
de river alle murer som eg prøver å bygga oppthey tear down all walls that I try to build up
stein for steinstone by stone
stein for steinstone by stone
det går for seintit's going too slowly
  
har lommen full av pengerhave my pocket full of money
i alle fall mer enn det eg trenger te i måråat least more than what I need until tomorrow
filteret ska vekk, eg ska ikkje huska et kvekk i måråthe filter must go, I don't want to remember a thing tomorrow
ingen kjipe stemmer ska fortella meg ke eg ska gjør i kveldno annoying voices to tell me what I should do tonight
de ska få holda kjeft i kveldthey'll have to shut up tonight
hold kjeft i kveldshut up tonight
  
de e blindpassasjererthey are stowaways
var aldri invitert av megwere never invited by me
de river alle murer som eg prøver å bygga oppthey tear down all walls that I try to build up
stein for steinstone by stone
stein for steinstone by stone
det går for seintit's going too slowly

Listen