Lyrics & translations

Når eg sover // When I'm sleeping

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

eg sitter og ser ut vinduetI'm sitting here, looking out of the window
himmelen e gråthe sky is gray
eg begynner å bli litt nummen i hovet og kroppenI'm starting to get a bit numb in my head and body
var det eg satt og venta påthat's what I was waiting for
  
eg kan ta alt i morraI can do it all tomorrow
eller dagen derpåor the day after
vil heller fylle opp glasset med noge som virkerI rather want to fill up my glass with something that works
enn å prøve å forstå meg påthan try to understand
alt skiten me leser, alt skiten me må høre omall the crap we're reading, all the crap we have to hear about
alle de stygge tankene some driver og brer seg omall the bad thoughts that are spreading all around
  
eg legger meg og skrur de avI go to bed and turn them off
tankane har ingen kravthe thoughts can't make any demands
når eg soverwhen I'm sleeping
  
eg sitter og ser ut vinduetI'm sitting here, looking out of the window
musikken gir meg fredthe music gives me peace
han vokser i takt med den stigende rusenit grows in time with me getting buzzed
han hjelper meg å roe nedit helps me calm down
  
eg skal slutte i morraI will stop tomorrow
eller dagen derpåor the day after
med alle tinga som sakte spiser meg oppwith all the things that slowly eat me up
med alle tinga som eg ikkje måwith all the things that I don't have to do
alt skiten eg tar inn som eg ikkje bryr meg omall the crap I take in that I don't care about
alt de seier de meiner, kunne de bare tenkt seg omall they say they mean, could they just think about it
  
eg legger meg og skrur de avI go to bed and turn them off
tankene har ingen kravthe thoughts can't make any demands
når eg soverwhen I'm sleeping
  
eg kan ta alt i morraI can do it all tomorrow
eg kan slutte i morraI can stop tomorrow
det kommer en ny dag i morrathere's a new day tomorrow
det kommer en ny dag i morrathere's a new day tomorrow
  

Video