Lyrics & translations

Skumring // Dusk

(Music: Finn Kalvik, Lyrics: Inger Hagerup)
German translationJeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
vil følge meg hjem i kveld.will follow me home tonight.
Nå sitter den fjern og venterRight now it's sitting in the distance waiting
på toppen av Storefjell.on the top of Storefjell.
Den sitter i himmelens tomme luftIt sits in the sky's empty air
og lener seg mot seg selv.and leans on itself.
  
Jeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
blir liten og grå som en musgets small and gray as a mouse
og kryper inn i mitt hjerteand crawls into my heart
når mørket har nådd mitt hus,when the darkness has reached my house,
og gnager mitt sinn i små skarpe stykkerand gnaws my mind into small sharp-cut pieces
av angst og av spiritus.of anxiety and of spirit.
  
I kveld skal jeg stenge dørenTonight I will close the door
og bare tenke på deg.and only think about you.
Jeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
likevel finner meg.will still find me.

Video