Lyrics & translations

En skjebne som slår // A fate that strikes

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

eg møtte på en ung mannI met a young man
han var 24 århe was 24
eg møtte han på gadåI met him on the street
han hadde dype sårhe had deep wounds
  
han ba meg om litt pengerhe asked me for some money
han sa han trengte rohe said he needed rest
fra den myrå som han sank ifrom the bog into which he was sinking
med verdens tyngste skowith the world's heaviest boots
  
han hadde en kjærestehe had a girl-friend
de var to om detthey were two
men hans kjærestebut his girl-friend
var på andre siå av landetwas on the other side of the country
  
han hadde sprukkehe had cracked
og blitt kasta utand had been cast out
nå gjekk han gatelangsnow he roamed the street
og hata gudand hated God
  
og han saand he said
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that
  
det gjekk kun kort tidit took only a short time
før eg hørte detbefore I heard it
at mannen eg møttethat the man I met
ikkje klarte dethadn't made it
  
men ikkje nok med detbut not enough with that
hans kjærestehis girl-friend
når hu fekk beskjedwhen she got the message
tok hu livet sitt og blei medshe took her life and joined him
  
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that
  
den unge mannen sko vært 45 i årthe young man would have been 45 this year
kunne hatt et fint liv og kanskje småcould have had a nice life and maybe little ones
men sånn sko det ikkje gåbut that's not how it should turn out
lure sånn påI wonder a lot about
koss de ville hatt det nåhow they would be doing now
  
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that

Listen