Lyrics & translations

Hadde eg bare visst // Had I only known

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)hadde eg hørt på det de sa om deghad I listened to what they said about you
hadde eg hørt på det og tatt det te meghad I listened to it and taken it to heart
hadde eg hørt etter på magen minhad I listened to my gut feeling
prøvde å fortella meg tingtrying to tell me things
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst ke som bodde i deghad I known what was deep down inside you
hadde eg visst når eg trodde på deghad I known when I believed in you
hadde eg visst at den fasaden dinhad I known that the facade you put up
e verre enn minis worse than mine
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times
  
hadde eg visst at du brente broerhad I known that you burned bridges
hadde eg kjent når det trykte på skoenhad I noticed where the shoe pinched
hadde eg stoppet det før det gjekk for langthad I stopped it before it went too far
eg fant meg i for mangtI put up with too much
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst mer om din moralhad I known more about your morals
hadde eg visst at du var en som stjalhad I known that you were one who steals
hadde eg visst du var så falsk som dethad I known you were this false
sa bare det som sko teonly said what was necessary
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times

Video