Lyrics & translations

Liden // Small

(Music: Ingenting, Lyrics: Ingenting)

Eg sidde her på sengekanten å tar meg ein røygI'm sitting here on the edge of the bed having a smoke
Tenke på korfor i helvede du trodde eg løygThinking about why the hell you thought I was lying
Eg pakke sammen tingå eg går ud å stirre oppI pack up my things and go out and look up
Der ser eg ei sky så ligne på en kvinnekroppThere I see a cloud that looks like a woman's body
  
Eg sidde her å tenke på alt det me gjorde førI sit here thinking about everything we used to do
Nå e eg heilt aleina eg mygla vekk å dørNow I'm all alone, I rot away and die
  
Åhh, for en situasjon, legg igjen ein patronOh, what a situation, leave a cartridge behind
for nå føle eg meg lidenbecause now I feel small
Og det så skjedde så fort, det sko eg ikkje ha gjortAnd what happened so fast, I shouldn't have done
for nå symme eg i dridenbecause now I'm in deep shit
  
Åhh, Gud så eg trege på at eg, ikkje konne la verOh, God how I regret that I couldn't leave it be
Men det e'kje så lett når hu ligge der uden klerBut that isn't so easy if she's lying there without clothes
Med ei pinte sjel og i bagrus såg eg deg gåWith a tormented soul and a hangover I saw you leave
Men eg forstår deg så godt at du ikkje lenger vil forståBut I understand you so well that you don't want to understand anymore

Video