Lyrics & translations

Sort blod // Black blood

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

det e når me kjenne lukt av sort blod, me gjemme oss bak blind trothat when we smell black blood, we hide behind blind faith
for oss e det to pluss toit's two plus two for us
og dyret i oss våkne, me flekke våre tenner og svetten den rennerand the animal inside awakes, we bare our teeth, and the sweat starts running
med kadaverdisiplin ska me ta vår medisin og fylla opp vårt magasinwith cadaver discipline we'll take our medicine and refill our magazine
me har muskler så det holde og hender som me foldewe've got plenty of muscle and hands that we fold
me vinne med god marginwe win by a large margin
  
seisay
sei hei te armageddonsay hi to Armageddon
alt e bare tomme ordeverything's just empty words
byroffer
buketter med raketterbouquets of rockets
en båt uten rora boat without a rudder
kamikaze for 24 karatkamikaze for 24 carat
  
me sloss for det me tror påwe fight for what we believe in
me jevne de med jordåwe raze them to the ground
for gud har gitt oss gavenbecause God gave us the gift
me holder fast i troen, det hjelpe oss med roen, me tar na med i gravåwe hang on to faith, it helps us stay calm, we'll take it to our graves
og mens me sole oss i glansen av den siste dødsdansen, heise flagget te toppsand while we bask in the glory of the last death dance, hoist the flag to the top
e der ting me ikkje vett, som blir vår store skamplettthere are things we don't know, which will be our big disgrace
det vil tæra oss oppit will tear us apart
  
seisay
sei hei te armageddonsay hi to Armageddon
alt e bare tomme ordeverything's just empty words
byroffer
buketter med raketterbouquets of rockets
en båt uten rora boat without a rudder
kamikaze for 24 karatkamikaze for 24 carat

Listen