Lyrics & translations

Skumring

Skumring // Dusk

(Music: Finn Kalvik, Lyrics: Inger Hagerup)
German translationJeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
vil følge meg hjem i kveld.will follow me home tonight.
Nå sitter den fjern og venterRight now it's sitting in the distance waiting
på toppen av Storefjell.on the top of Storefjell.
Den sitter i himmelens tomme luftIt sits in the sky's empty air
og lener seg mot seg selv.and leans on itself.
  
Jeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
blir liten og grå som en musgets small and gray as a mouse
og kryper inn i mitt hjerteand crawls into my heart
når mørket har nådd mitt hus,when the darkness has reached my house,
og gnager mitt sinn i små skarpe stykkerand gnaws my mind into small sharp-cut pieces
av angst og av spiritus.of anxiety and of spirit.
  
I kveld skal jeg stenge dørenTonight I will close the door
og bare tenke på deg.and only think about you.
Jeg undres om ensomhetenI wonder if loneliness
likevel finner meg.will still find me.


Liden // Small

(Music: Ingenting, Lyrics: Ingenting)

Eg sidde her på sengekanten å tar meg ein røygI'm sitting here on the edge of the bed having a smoke
Tenke på korfor i helvede du trodde eg løygThinking about why the hell you thought I was lying
Eg pakke sammen tingå eg går ud å stirre oppI pack up my things and go out and look up
Der ser eg ei sky så ligne på en kvinnekroppThere I see a cloud that looks like a woman's body
  
Eg sidde her å tenke på alt det me gjorde førI sit here thinking about everything we used to do
Nå e eg heilt aleina eg mygla vekk å dørNow I'm all alone, I rot away and die
  
Åhh, for en situasjon, legg igjen ein patronOh, what a situation, leave a cartridge behind
for nå føle eg meg lidenbecause now I feel small
Og det så skjedde så fort, det sko eg ikkje ha gjortAnd what happened so fast, I shouldn't have done
for nå symme eg i dridenbecause now I'm in deep shit
  
Åhh, Gud så eg trege på at eg, ikkje konne la verOh, God how I regret that I couldn't leave it be
Men det e'kje så lett når hu ligge der uden klerBut that isn't so easy if she's lying there without clothes
Med ei pinte sjel og i bagrus såg eg deg gåWith a tormented soul and a hangover I saw you leave
Men eg forstår deg så godt at du ikkje lenger vil forståBut I understand you so well that you don't want to understand anymore