Lyrics & translations

Skambankt - Rockefeller 09.03.2018

I dette huset // In this house

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationå gje meg styrkeoh give me strength
gje meg mot, så eg kan ta te vett hergive me courage, so I can come to my senses here
der er ingen her eg kjennerthere is nobody here that I know
eg må komma meg ut av detteI need to get out of this
  
har ingenting å by påhave nothing to offer
klarer ikkje lecan't manage to laugh
svetten begynner å rennaI'm breaking out in a sweat
eg vett ikkje kor eg ska se henI don't know where to look
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kaldt, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
han fyren her tror han har altthis guy here thinks he has everything
ingen grenser for det han får fortaltno limits for what he gets told
eg later som han e interessantI pretend he's interesting
eg later som eg liker hanI pretend I like him
  
huset her e top notchthe house here is top notch
det e stort og det e flottit's big and it's nice
eg sviver rundt og gjør meg teI drift around and act up
som narren i et gammelt slottlike the jester in an old castle
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kald, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
i huset her e alt perfektin the house here everything is perfect


Voodoo // Voodoo

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationeg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
ikkje kom til meg med voodooleave me alone with voodoo
det e ikkje opp til deg å dømma, det e ikkje opp te dine drømmerit's not up to you to judge, it's not up to your dreams
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
du må gjerne ha di truit's fine if you have your faith
men la vær å misbruk hubut don't misuse it
  
eg e ikkje redd for dommens dagI'm not afraid of the Day of Judgement
eg e ikkje redd for den slags ubehagI'm not afraid of that kind of discomfort
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human being
eg e ikkje redd for de du tror går igjenI'm not afraid of those you think come back from the dead
eg tror at alle sammen har tatt kveldI think that they all have called it a day
men eg er redd for de som levebut I'm afraid of those who live
eg er redd for de som styreI'm afraid of those who rule
eg er redd for de som befaleI'm afraid of those who command
  
folk blir slakta for bagatellerpeople are slaughtered because of bagatelles
folk blir utsletta for feil trosfellerpeople are extinguished because of wrong fellow believers
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
eg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human being
eg e redd for mennesketI'm afraid of the human being


Slukk Meg (For Eg Brenner) // Put Me Out (Because I Am Burning)

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

Slepp meg innLet me in
Slepp meg innLet me in
Du e et fortYou are a fort
UgjennomtrengeligImpenetrable
Du skal bli minYou will be mine
Du skal bli minYou will be mine
Me skal bli ettWe will be one
Me blir guddommeligWe'll be divine
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Ta meg medTake me along
Ta meg medTake me along
Ta meg med langt vekkTake me along far way
Ta en aen plassTo another place
Eg får ikkje fredI can't find peace
Eg får ikkje fredI can't find peace
Eg får ikkje fred her eg eI can't find peace where I am
Før du gjer meg passBefore you let me in
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Slukk meg for eg brennerPut me out because I am burning
BrennerBurning
Slukk meg før eg tennerPut me out before I ignite
Erkjenn megAcknowledge me
Gjør meg te någentingTurn me into something
  
Be meg innAsk me in
Be meg innAsk me in
Inn i ditt tempelInto your temple
Der ingen andre eWhere there is nobody else
Enn du og megBut you and me
Enn du og megBut you and me
Der kan me gjør som de gjørThere we can do it like they do it
I alle filmeneIn all the movies
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Slukk meg for eg brennerPut me out because I am burning
BrennerBurning
Slukk meg før eg tennerPut me out before I ignite
Erkjenn megAcknowledge me
Gjør meg te någentingTurn me into something


Horisonten brenner // The horizon is burning

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationmeg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
prøver hardt å jobba oss opp fra kjellerentrying hard to work us up from the cellar
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
mørke bølger skyller innover landdark waves crash over the shore
det e stygge tider, eg føler meg hjelpesløs og lamslåttthese are ugly times, I feel helpless and paralyzed
for horisonten brennerbecause the horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
ke skjedde anstendighet, ke skjedde medmenneskewhat happened decency, what happened fellow man
ke skjedde anstendighet, ke skjedde med alle de fine ordåwhat happened decency, what happened to all the nice words
de forsvant over nattåthey disappeared over night
forsvant over nattådisappeared over night
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte tidå med bedre humørI liked the times with better spirits
men ingenting e som førbut nothing is as it was
for horisonten står i brannbecause the horizon is on fire
  
meg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
me får te lite, eg ser bare en lang og mørk tunellwe get little done, I see only a long and dark tunnel
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten står i brannthe horizon is on fire
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte meg bedre førI liked me better before
men ingenting e som førbut nothing is as it was


O Dessverre // O Sorry

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationNågen lige å ligga i teten,Some like to be in the lead,
Andre lige sannhetenOthers like the truth
Någen lige bare leken,Some just like the game,
De lar andre ta støytenThey let others take the blame
De har fått det som de villeThey got it the way they wanted
For det har skjedd i det stilleBecause it happened on the quiet
Men etter solskinnBut after sunshine
Kommer regnværComes rainy weather
O Store Dessverre,Oh Mighty Sorry,
O dessverreOh sorry
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Då ser me så klartWe see so clear
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Settes hardt i mot hardtIt's hard against hard
For når regnet blir hardtBecause when the rain gets hard
Så kommer harmenThen the rage comes
Så kommer varmenThen the heat comes
  
Der finnes rettferdighetThere is justice
O Store DessverreOh Mighty Sorry
Me har tolmodighetWe are patient
O Store DessverreOh Mighty Sorry
Så langt har me vært snilleUntil now we have been nice
Men snart kommer skilletBut soon this will change
Fall av et rått partiFall of a harsh party
O Store DessverreOh Mighty Sorry
O dessverreOh sorry
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Då ser me så klartWe see so clear
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Settes hardt i mot hardtIt's hard against hard
For når regnet blir hardtBecause when the rain gets hard
Så kommer harmenThen the rage comes
Så kommer varmenThen the heat comes
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard


Vår Bør // Our Burden

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

Alt håp komme te å svinna henAll hope will fade away
Fra de som prøve å gjør det braFrom those who try to do well
Det e ingen her som vinneThere is nobody here who wins
De som tror det vil bedrasThose who believe that will be deceived
  
Alt godt komme te å feilaAll good things will fail
Og snart så vil me døAnd soon we will die
Ingen grunn til å feireNo reason to celebrate
Kursen e solid og støThe course is solid and steady
  
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Vår bør e vår fortidOur burden is our past
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Og me e innhentaAnd it caught up with us
Og det e fortjentAnd we deserve it
Nå ska me bløNow we will bleed
Og blø for så å døAnd bleed and then die
  
Ingen bønner vil fangas oppNo pleas will be received
Fra de som ber om å bli hørtFrom those who beg to be heard
Me har nådd vår siste formtoppWe have reached our last top form
Det med stolte på har blitt skjørtWhat we relied on has become fragile
  
Der e ingen vei tebakeThere is no way back
Me har brukt opp det me fekkWe've used up what we got
Me har melt vår sista kakeWe buttered our last bread
Vår trygghet har gått lekkOur safety sprang a leak
  
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Vår bør e vår fortidOur burden is our past
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Og me e innhentaAnd it caught up with us
Og det e fortjentAnd we deserve it
Nå ska me bløNow we will bleed
Og blø for så å døAnd bleed and then die


Levende legende // Living legend

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

våken om netteneawake during the nights
sliter med nerveneproblems with the nerves
sitter i fengseletdoing time in jail
har gått i glemselenfell into oblivion
lekte med livet, tok alt lettplayed with life, took everything easy
en levende legende innen partyetikettea living legend in party etiquette
  
han var talentethe was the talent
han var stor for meghe was huge for me
lærte meg masse og handla dop for megtaught me a lot and bought dope for me
blei det trøbbel, var han billetten minif there was trouble, he was my ticket
Freddy var klippen min, det slo ner som et lynFreddy was my rock, it struck like a bolt
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
  
et stort jævla sår, som aldri grora huge awful scar, that never heals
går aldri ut lenger, for folk glornever goes out anymore, because people stare
vit at eg tenke på deg storebrorknow that I think of you big brother
vit at eg tenke på deg mer enn du trorknow that I think of you more than you believe
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs


Balladen om deg // Ballad about you

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationgodt nyttår min kjærehappy new year my darling
eg håper dette her blir bedreI hope this one will be better
eg håper smilet kommer før det neste e ommeI hope you'll smile before the next one is over
det har vært et kjipt årit has been a crappy year
nå fortjener du en vårnow you deserve a spring
nå fortjener du en vår uten sårnow you deserve a spring without pain
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it
  
alle tårene me har gråttall the tears we have cried
alle de sorger me har fåttall the sorrows we got
du har vært sterkyou have been strong
men eg ser det har kostabut I see it cost you dear
så hør på meg kjæreso listen now my darling
eg kommer alltid til å være herI will always be there
eg kommer alltid til å være her for degI will always be there for you
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it
du e verdt detyou are worth it
  
så godt nyttår min kjæreso happy new year my darling
måtte dette gir deg fredmay this one give you peace
måtte dette året få deg til å semay this year make you see
alt det gode du har rundt degall the good you have around you
alt det du har fått tilall that you made happen
alt det gode du har fått til å skjeall the good that you made happen
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it


Stormkast #1 // Storm gust #1

(Music: Winters, Lyrics: Winters/Fist)

se opp, se framlook up, look ahead
det e på tide med et nytt programit's time for a new program
la inntrykk fylla deg - ta imotlet the impression fill you up - take it up
  
legg av, sitt nertake off your coat, sit down
det du gjør, gjør det en aen gangwhat you do, do it another time
det kommer en morgendag - og en tethere will be a tomorrow - and another one
  
det e sånn det e - det e vår virkelighetthis is the way it is - this is our reality
det som e heilt konkretall that is entirely real
har blitt vår tids profethas become the prophet of our times
det e det du ser - det e det som skjerthis is what you see - this is what happens
men det du ikkje serbut you don't see that
  
sitt i ro, la det grosit quietly, let it heal
ikkje stress la det vær ditt mottodon't stress yourself, let that be your motto
aldri ensom - tv'n din e lojalnever lonely - your TV is loyal
  
se opp, se framlook up, looh ahead
det du gjør, gjør det en aen gangwhat you do, do it another time
kvitt deg med lengselen - din skampart with your longings - your shame
  
det e sånn det e - det e vår virkelighetthis is the way it is - this is our reality
det som e heilt konkretall that is entirely real
har bitt vår tids profethas become the prophet of our times
det e det du ser - det e det som skjerthis is what you see - this is what happens
men det du ikkje serbut you don't see that