Lyrics & translations

Jærtegn

Hadde eg bare visst // Had I only known

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)hadde eg hørt på det de sa om deghad I listened to what they said about you
hadde eg hørt på det og tatt det te meghad I listened to it and taken it to heart
hadde eg hørt etter på magen minhad I listened to my gut feeling
prøvde å fortella meg tingtrying to tell me things
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst ke som bodde i deghad I known what was deep down inside you
hadde eg visst når eg trodde på deghad I known when I believed in you
hadde eg visst at den fasaden dinhad I known that the facade you put up
e verre enn minis worse than mine
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times
  
hadde eg visst at du brente broerhad I known that you burned bridges
hadde eg kjent når det trykte på skoenhad I noticed where the shoe pinched
hadde eg stoppet det før det gjekk for langthad I stopped it before it went too far
eg fant meg i for mangtI put up with too much
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst mer om din moralhad I known more about your morals
hadde eg visst at du var en som stjalhad I known that you were one who steals
hadde eg visst du var så falsk som dethad I known you were this false
sa bare det som sko teonly said what was necessary
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times


Én av en million // One in a million

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

den musikken din e en slangethis music of yours is a serpent
musikken din vil deg vondtyour music wishes you ill
den musikken din kommer fra satanthis music of yours comes from Satan
den musikken lurer deg trill rundtthis music is fooling you
hvis du fortsetter ner den veien derif you continue down that road
vil du aldri bli inkludertyou'll never be included
du må stå igjen på stasjonen når toget gåryou'll have to stay behind at the station when the train departs
  
me e de få her som har svaretwe are the few ones here who know the answer
me e de få som vinner altwe are the few who win everything
me e de få som har en fasitwe are the few who have a conclusion
det kan virka brutaltit might seem brutal
men bare følg blindt, ikkje spør om detbut just follow blindly, don't ask about it
så får du kanskje henga medthen maybe you get to hang around
så får du kanskje, hvis du e god nok, en premiethen maybe, if you are good enough, you'll get a prize
  
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg hørte ikkje en lydI didn't hear a sound
eg må nok stå igjen på stasjonen når toget gårI guess I'll have to stay behind at the station when the train departs
  
eg var ung og dum og uferdigI was young and stupid and incomplete
ville bare hørra teonly wanted to belong
eg søkte en tilhørighetI looked for affiliation
men eg fant aldri detbut I never found it
eg prøvde å lesa i bibelenI tried to read in the Bible
men eg leste bare ordbut I read only words
eg hoppte av på stasjonen, blei værandeI hopped off at the station, stayed there
  
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg hørte ikkje en lydI didn't hear a sound
eg må nok stå igjen på stasjonen når toget gårI guess I'll have to stay behind at the station when the train departs
  
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
eg fekk aldri det kalletI never got that calling
så fint for deg at du får leva evigso nice for you that you get to live forever
så fint for deg at du e blant én av en millionso nice for you that you are amongst one in a million
eg fekk aldri det kalletI never got that calling


Bak Låste Dører // Behind Locked Doors

(Music: Winters, Lyrics: Winters/Fist)

loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
stirre tomt i luftå men du serstare emptily into space but you see
(at) veggen komme stadig nærmere(that) the wall keeps getting closer
her inne e der kaldtin here it is cold
det truer over alteverything seems threatening
beskyttelse mot altprotection against everything
her inne er der kaldtin here it is cold
  
vanskelig å møte øynenehard to meet the eyes
gjemme deg blant slitte løgnere/bak slitte løgnerhide yourself amongst poor liars/behind poor lies
bak låste dører og gardinerbehind locked doors and curtains
sitte bare du og fortvileyou only sit and despair
men eg banke på di dørbut I hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
sånn som eg altid har gjort førjust like I have always done before
  
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fate has started dragging you down
stirre tomt i luftå men du serstare emptily into space but you see
at veggen komme stadig nærmerethat the wall keeps getting closer
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
som eg alltid har gjort førlike I have always done before
som eg alltid har gjort førlike I have always done before


10/10 // 10/10

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)flyter, me flyter, me flyter, me flyterflow, we flow, we flow, we flow
i dag e me i sonentoday we're in the zone
nyter det, nyter det, nyter det, nyter detenjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it
nyter det te månenenjoy it to the moon
  
skinner, det skinner, det skinner, det skinnershines, it shines, it shines, it shines
bekymringene svinnerworries fade away
sveve, eg sveve, eg sveve, eg svevefloat, I float, I float, I float
eg vil aldri ner igjenI never want to get down again
vil aldri ner igjennever want to get down again
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
flyter, me flyter, me flyter, me flyterflow, we flow, we flow, we flow
me flyter tross altwe flow in spite of everything
nyter det, nyter det, nyter det, nyter detenjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it
i dag blei allting klarttoday, everything became clear
  
klyper, eg klyper, eg klyper, eg klyperpinch, I pinch, I pinch, I pinch
eg klyper meg i armenI pinch my arm
sveve, eg sveve, eg sveve, eg svevefloat, I float, I float, I float
eg vil aldri ner igjenI never want to get down again
vil aldri ner igjennever want to get down again
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk kjemia supernatural chemistry
på 123in 123
  
du e 10/10you are 10/10
e du en fantasiare you a fantasy
en overjordisk energia supernatural energy
på 123in 123


SOS // SOS

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationhjernen min kan vær en byrdemy brain can be a burden
tenke ting han ikkje burdethink things it shouldn't think
nådeløs og uten hemningmerciless and without restraint
en totalleverandør av dårlig stemninga full-range supplier of bad mood
  
hjernen min kan vær en idiotmy brain can be an idiot
den jævelen kan ta fra meg alt motthat bastard can take all my courage away
en mester i å distraheraa master in distracting
nekter å la seg dikterarefuses to be commanded
  
nei, nei, neino, no, no
svaret er nei, hvis du spør om det går greitthe answer is no, if you're asking if I'm alright
nei, nei, neino, no, no
alt e kaos og flyterall is chaos and in flux
ser meg, hør meg, redd megsee me, hear me, save me
SOSSOS
  
nebb og klør for egenrådighetpecking and scratching for obstinacy
tvinger fram en middelmådighetenforces a mediocrity
dagen kom, dagen passertethe day came, the day passed
prøvde hardt, men havarertetried hard, but failed
  
nei, nei, neino, no, no
svaret er nei, hvis du spør om det går greitthe answer is no, if you're asking if I'm alright
nei, nei, neino, no, no
alt e kaos og flyterall is chaos and in flux
ser meg, hør meg, redd megsee me, hear me, save me
SOSSOS


Rosa løgner // Pink lies

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

någen holder seg heimasome stay at home
e møje aleinaare alone a lot
e ganske lei av segare pretty sad
e ganske frustrertare pretty frustrated
trenger oppmerksomhetneed attention
en enkel oppmerksomheta simple attention
trenger en håndsrekningneed a helping hand
en ryggdekningsome backing
mot falske tingagainst fake things
  
fine byernice towns
uten skyerwithout clouds
falske bilderfake pictures
fra tvilsomme kilderfrom dubious sources
flinke menneskergifted people
blide menneskerhappy people
en liksomverdena make-believe world
en nydelig verdena lovely world
en motbydelig verdena disgusting world
  
savner oppmerksomhetyearn for attention
for lite oppmerksomhettoo little attention
trenger oppmerksomhetneed attention
liker detlike it
utømmelig kildeinexhaustible source
med fine bilderof nice pictures
rosa løgnerpink lies
rosa løgnerpink lies
  
alle minnene minnene minnene dineall your memories memories memories
e alle sineare everyone's
alle minnene minnene minnene dineall your memories memories memories
e alle sineare everyone's
  
Note: Norwegian uses the term "rosabloggere" = "pink bloggers" for (mainly female) influencers.
 


En skjebne som slår // A fate that strikes

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

eg møtte på en ung mannI met a young man
han var 24 århe was 24
eg møtte han på gadåI met him on the street
han hadde dype sårhe had deep wounds
  
han ba meg om litt pengerhe asked me for some money
han sa han trengte rohe said he needed rest
fra den myrå som han sank ifrom the bog into which he was sinking
med verdens tyngste skowith the world's heaviest boots
  
han hadde en kjærestehe had a girl-friend
de var to om detthey were two
men hans kjærestebut his girl-friend
var på andre siå av landetwas on the other side of the country
  
han hadde sprukkehe had cracked
og blitt kasta utand had been cast out
nå gjekk han gatelangsnow he roamed the street
og hata gudand hated God
  
og han saand he said
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that
  
det gjekk kun kort tidit took only a short time
før eg hørte detbefore I heard it
at mannen eg møttethat the man I met
ikkje klarte dethadn't made it
  
men ikkje nok med detbut not enough with that
hans kjærestehis girl-friend
når hu fekk beskjedwhen she got the message
tok hu livet sitt og blei medshe took her life and joined him
  
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that
  
den unge mannen sko vært 45 i årthe young man would have been 45 this year
kunne hatt et fint liv og kanskje småcould have had a nice life and maybe little ones
men sånn sko det ikkje gåbut that's not how it should turn out
lure sånn påI wonder a lot about
koss de ville hatt det nåhow they would be doing now
  
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå med en skjebne som slår og slårwho can stand upright with a fate that strikes and strikes
kem kan stå i detwho can stand upright in that


For en evighet // For an eternityNår mørket mitt tar overhåndWhen my darkness gets the upper hand
når demoner står på samlebåndwhen demons line up in rank and file
e det lite du kan seithere isn't much you can say
så sorry for at eg e sånnso sorry that I am like that
  
Sinnet blir irrasjoneltMy mind becomes irrational
eg forsvinner, blir dysfunksjonellI disappear, become dysfunctional
eg dykker inn i mitt innerste egoI dive into my deepest ego
har ingen sjølvkontrollhave no self-control
når mørket tar overhåndwhen the darkness gets the upper hand
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortetbut you hold the fort
  
Når mørket har tatt overhåndWhen the darkness has gotten the upper hand
når demonene har tatt kontrollwhen the demons have taken control
når det e helt umulig å sovewhen it's just impossible to sleep
når tankene veier et tonnwhen the thoughts weigh a ton
  
Det e nå eg ser ke me e lagt avThat is when I see what we are made of
det e nå eg ser din kvalitetthat is when I see your quality
det e nå eg skjønner at valget eg tok varthat is when I understand that the choice I took was
valget for en evighetthe choice for an eternity
valget for en evighetthe choice for an eternity
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortet alltidbut you always hold the fort


Anonyme hatere // Anonymous haters

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

hat nerhate down
det du spyr ut viser ingen nåde, du sitte og frådewhat you're spewing out doesn't show any mercy, you sit there frothing
någen her prøve å få det te, men du vil det ikkjesomeone here is trying to make it work, but you don't want it to
plutselig så fekk alle en stemme, så blei alle innlemmasuddenly everyone got a vote, then everyone was incorporated
hat nerhate down
det kan fort/måtte det slå tilbake på deg, før du vett ordet av detit might soon/may it come back and slap you in the face, before you know it
amen, amenamen, amen
  
her har du fingen minhere is my finger for you
den i midten, den e bare dinthe one in the middle, it's all yours
ta an med, ta an medtake it, take it
anonyme hatere e vonde å seanonymous haters are painful to see
og sikkert vonde å leva medand surely painful to live with
dra de ner, dra de nerpull them down, pull them down
  
ro meg nercalm me down
usakligheter får meg te å tenna, får sinnet te å brennaimpertinence ignites me, sets the mind on fire
amen, amenamen, amen
måtte dine ord falla te steingrunn, måtte du få som fortjentmay your words fall on barren ground, may you get what you deserve
anonyme idioter, en evig sint skokk som aldri kan få spydd nokanonymous idiots, an eternally angry mob that can never spew enough
kom igjencome on
kom med et bidrag, eg tenkte meg det, du har det ikkjecontribute with something, that's what I thought, you don't have anything
amen, amenamen, amen
  
her har du fingen minhere is my finger for you
den i midten, den e bare dinthe one in the middle, it's all yours
ta an med, ta an medtake it, take it
anonyme hatere e vonde å seanonymous haters are painful to see
og sikkert vonde å leva medand surely painful to live with
dra de ner, dra de nerpull them down, pull them down


Voodoo // Voodoo

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationeg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
ikkje kom til meg med voodooleave me alone with voodoo
det e ikkje opp til deg å dømma, det e ikkje opp te dine drømmerit's not up to you to judge, it's not up to your dreams
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
du må gjerne ha di truit's fine if you have your faith
men la vær å misbruk hubut don't misuse it
  
eg e ikkje redd for dommens dagI'm not afraid of the Day of Judgement
eg e ikkje redd for den slags ubehagI'm not afraid of that kind of discomfort
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human being
eg e ikkje redd for de du tror går igjenI'm not afraid of those you think come back from the dead
eg tror at alle sammen har tatt kveldI think that they all have called it a day
men eg er redd for de som levebut I'm afraid of those who live
eg er redd for de som styreI'm afraid of those who rule
eg er redd for de som befaleI'm afraid of those who command
  
folk blir slakta for bagatellerpeople are slaughtered because of bagatelles
folk blir utsletta for feil trosfellerpeople are extinguished because of wrong fellow believers
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
eg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human being
eg e redd for mennesketI'm afraid of the human being