Lyrics & translations

Jærtegn

Hadde eg bare visst // Had I only knownhadde eg hørt på det de sa om deghad I listened to what they said about you
hadde eg hørt på det og tatt det te meghad I listened to it and taken it to heart
hadde eg hørt etter på magen minhad I listened to my gut feeling
prøvde å fortella meg tingtrying to tell me things
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst ke som bodde i deghad I known what was deep down inside you
hadde eg visst når eg trodde på deghad I known when I believed in you
hadde eg visst at den fasaden dinhad I known that the facade you put up
e verre enn minis worse than mine
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times
  
hadde eg visst at du brente broerhad I known that you burned bridges
hadde eg kjent når det trykte på skoenhad I noticed where the shoe pinched
hadde eg stoppet det før det gjekk for langthad I stopped it before it went too far
eg fant meg i for mangtI put up with too much
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
hadde eg visst mer om din moralhad I known more about your morals
hadde eg visst at du var en som stjalhad I known that you were one who steals
hadde eg visst du var så falsk som dethad I known you were this false
sa bare det som sko teonly said what was necessary
hadde eg visst mer, så hadde eg latt værhad I known more, I wouldn't have done it
  
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
lar det gå, lar det gå, lar det gålet it go, let it go, let it go
  
smiger kan vær en giftig tingflattery can be venomous
smigeren gjorde meg tidvis blindthe flattery made me blind at times


  


Bak Låste Dører // Behind Locked Doors

(Music: Winters, Lyrics: Winters/Fist)

loddet ditt har begynt å dra deg neryour fortune has begun to drag you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fortune has begun to drag you down
stirre tomt i luftå men du serstare into empty space but you see
veggen komme stadig nærmerethe wall keeps getting closer
her inne e der kaldtin here it is cold
det truer over alteverything seems threatening
beskyttelse mot altprotection against everything
her inne er der kaldtin here it is cold
  
vanskelig å møte øynenehard to meet the eyes
gjemme deg blant slitte løgnerehide yourself amongst poor liars
bak låste dører og gardinerbehind locked doors and curtains
sitte bare du og fortvileyou only sit and despair
men eg banke på di dørbut I hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
sånn som eg altid har gjort førjust like I have always done before
  
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fortune has begun to drag you down
loddet ditt har begynt å dra deg neryour fortune has begun to drag you down
stirre tomt i luftå men du serstare into empty space but you see
veggen komme stadig nærmerethe wall keeps getting closer
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
eg banke på di dørI hammer at your door
som eg alltid har gjort førlike I have always done before
som eg alltid har gjort førlike I have always done before


  


SOS // SOShjernen min kan vær en byrdemy brain can be a burden
tenke ting han ikkje burdethink things it shouldn't think
nådeløs og uten hemningmerciless and without restraint
en totalleverandør av dårlig stemninga full-range supplier of bad feeling
  
hjernen min kan vær en idiotmy brain can be an idiot
den jævelen kan ta fra meg alt motthat bastard kan take all my courage away
en mester i å distraheraa master in distracting
nekter å la seg dikterarefuses to be commanded
  
nei, nei, neino, no, no
svaret er nei, hvis du spør om det går greitthe answer is no, if you're asking if I'm alright
nei, nei, neino, no, no
alt e kaos og flyterall is chaos and in flux
ser meg, hør meg, redd megsee me, hear me, save me
SOSSOS
  
nebb og klør for egenrådighetpecking and scratching for obstinacy
tvinger fram en middelmådighetenforces a mediocrity
dagen kom, dagen passertethe day came, the day passed
prøvde hardt, men havarertetried hard, but failed
  
nei, nei, neino, no, no
svaret er nei, hvis du spør om det går greitthe answer is no, if you're asking if I'm alright
nei, nei, neino, no, no
alt e kaos og flyterall is chaos and in flux
ser meg, hør meg, redd megsee me, hear me, save me
SOSSOS


  


  


For en evighet // For an eternityNår mørket mitt tar overhåndWhen my darkness gets the upper hand
når demoner står på samlebåndwhen demons line up in rank and file
e det lite du kan seithere isn't much you can say
så sorry for at eg e sånnso sorry that I am like that
  
Sinnet blir irrasjoneltMy mind becomes irrational
eg forsvinner, blir dysfunksjonellI disappear, become dysfunctional
eg dykker inn i mitt innerste egoI dive into my deepest ego
har ingen sjølvkontrollhave no self-control
når mørket tar overhåndwhen the darkness gets the upper hand
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortetbut you hold the fort
  
Når mørket har tatt overhåndWhen the darkness has gotten the upper hand
når demonene har tatt kontrollwhen the demons have taken control
når det e helt umulig å sovewhen it's just impossible to sleep
når tankene veier et tonnwhen the thoughts weigh a ton
  
Det e nå eg ser ke me e lagt avThat is when I see what we are made of
det e nå eg ser din kvalitetthat is when I see your quality
det e nå eg skjønner at valget eg tok varthat is when I understand that the choice I took was
valget for en evighetthe choice for an eternity
valget for en evighetthe choice for an eternity
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortet alltidbut you always hold the fort


Anonyme hatere // Anonymous haters

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

hat nerhate down
det du spyr ut viser ingen nåde, du sitte og frådewhat you're spewing out doesn't show any mercy, you sit there frothing
någen her prøve å få det te, men du vil det ikkjesomeone here is trying to make it work, but you don't want it to
plutselig så fekk alle en stemme, så blei alle innlemmasuddenly everyone got a vote, then everyone was incorporated
hat nerhate down
det kan fort slå tilbake på deg, før du vett ordet av detit might soon come back and slap you in the face, before you know it
amen, amenamen, amen
  
her har du fingen minhere is my finger for you
den i midten, den e bare dinthe one in the middle, it's all yours
ta an med, ta an medtake it, take it
anonyme hatere e vonde å seanonymous haters are painful to see
og sikkert vonde å leva medand surely painful to live with
dra de ner, dra de nerpull them down, pull them down
  
ro meg nercalm me down
usakligheter får meg te å tenna, får sinnet te å brennaimpertinence ignites me, sets the mind on fire
amen, amenamen, amen
måtte dine ord falla te steingrunn, måtte du få som fortjentmay your words fall on barren ground, may you get what you deserve
anonyme idioter, en evig sint skokk som aldri kan få spydd nokanonymous idiots, an eternally angry mob that can never spew enough
kom igjencome on
kom med et bidrag, eg tenkte meg det, du har det ikkjecontribute with something, that's what I thought, you don't have anything
amen, amenamen, amen
  
her har du fingen minhere is my finger for you
den i midten, den e bare dinthe one in the middle, it's all yours
ta an med, ta an medtake it, take it
anonyme hatere e vonde å seanonymous haters are painful to see
og sikkert vonde å leva medand surely painful to live with
dra de ner, dra de nerpull them down, pull them down


Voodoo // Voodoo

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationeg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God, or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
ikkje kom til meg med voodooleave me alone with voodoo
det e ikkje opp til deg å dømma, det e ikkje opp te dine drømmerit's not up to you to judge, it's not up to your dreams
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
du må gjerne ha de truit's fine if you have your faith
men la vær å misbruk hubut don't misuse it
  
eg e ikkje redd for dommens dagI'm not afraid of the Day of Judgement
eg e ikkje redd for den slags ubehagI'm not afraid of that kind of discomfort
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human
eg e ikkje redd for de du tror går igjenI'm not afraid of those you think come back from the dead
eg tror at alle sammen har tatt kveldI think that they all have called it a day
men eg er redd for de som levebut I'm afraid of those who live
eg er redd for de som styreI'm afraid of those who rule
eg er redd for de som befaleI'm afraid of those who order
  
folk blir slakta for bagatellerpeople are slaughtered because of bagatelles
folk blir utsletta for feil trosfellerpeople are extinguished because of wrong fellow believers
ikkje kom te meg med voodooleave me alone with voodoo
eg e ikkje redd for ånder, demoner, gud eller djevelI'm not afraid of ghosts, demons, God, or devil
eg trur ikkje på såntI don't believe in such
men eg er redd for mennesketbut I'm afraid of the human
eg e redd for mennesketI'm afraid of the human