Lyrics & translations

Horisonten brenner

I dette huset // In this house

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationå gje meg styrkeoh give me strength
gje meg mot, så eg kan ta te vett hergive me courage, so I can come to my senses here
der er ingen her eg kjennerthere is nobody here that I know
eg må komma meg ut av detteI need to get out of this
  
har ingenting å by påhave nothing to offer
klarer ikkje lecan't manage to laugh
svetten begynner å rennaI'm breaking out in a sweat
eg vett ikkje kor eg ska se henI don't know where to look
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kaldt, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
han fyren her tror han har altthis guy here thinks he has everything
ingen grenser for det han får fortaltno limits for what he gets told
eg later som han e interessantI pretend he's interesting
eg later som eg liker hanI pretend I like him
  
huset her e top notchthe house here is top notch
det e stort og det e flottit's big and it's nice
eg sviver rundt og gjør meg teI drift around and act up
som narren i et gammelt slottlike the jester in an old castle
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kald, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
i huset her e alt perfektin the house here everything is perfect


Når imperiet faller // When the empire falls

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

lengst der inne i håve dittdeep down in your head
ke tenker du på nåwhat are you thinking about now
e det sånn du hadde sett det for degis this how you had visualized it
eller angrer du sånn nåor are you regretting it now
  
ke ska du gjørwhat will you do
ke ska du gjørwhat will you do
  
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
ke ska du gjørwhat will you do
  
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
  
innerst inne i hjerta dittdeep inside your heart
ke kjenner du der nåwhat do you feel there now
e der varmt og godt og solis it warm and nice and sunny
eller har det blitt kaldt nåor did it get cold now
  
ke ska du gjørwhat will you do
ke ska du gjørwhat will you do
  
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
å minister, minister, minister, ny miss, har du mista detoh secretary, secretary, secretary, another failure, did you lose it
ke ska du gjørwhat will you do
  
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls
ke ska du gjør når imperiet fallerwhat will you do when the empire falls


Protest dommer // Objection your honor

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

protest dommer - dette e langt under din verdighetobjection your honor - that is far beneath you
protest dommer - eiger du ingen samvittighetobjection your honor - don't you have a conscience
me vil ikkje bli med på det herwe don't want to be part of this here
me vil ikkje se på det merwe don't want to look at it any longer
du kan stoppa detteyou can stop this
du kan stoppa dette her hvis du vilyou can stop this here if you want to
  
kor e det me e på vei, ke e det me godtarwhere are we heading, what is it we accept
tidå vil dømma oss og dommen blir hardtime will judge us, and the verdict will be harsh
dommen blir hardthe verdict will be harsh
  
retrett dommer - kor tid skal denne galskapen ta endeturn back your honor - when will this madness end
retrett dommer - du må ikkje gje opp, må ikkje gje opp detturn back your honor - you mustn't give up, you mustn't give it up
mens bombene fallerwhile the bombs are falling
og tar med seg alleand take along everyone
sitter me og serwe sit and watch
sitter me og ser og er medwe sit and watch and are part of it
  
kor e det me e på vei, ke e det me godtarwhere are we heading, what is it we accept
tidå vil dømma oss og dommen blir hardtime will judge us, and the verdict will be harsh
dommen blir hardthe verdict will be harsh


Fremmed i en fremmed verden // Stranger in a strange world

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationett-to, ett-to, kor har signalet blitt avone-two, one-two, what happened to the signal
ett-to, ett-to, kan någen gje meg et svarone-two, one-two, can anybody give me an answer
ett-to, ett-to, eg prøvde, prøvde så hardtone-two, one-two, I tried, tried so hard
impulskontrollen min har alltid vært lavI've always been bad at controlling my impulse
det begynnte bra, eg virka stødig som fjellit started well, I seemed steady as a rock
det virka bra, såg ut som alt var på stellall seemed fine, looked like everything was okay
eg må visst ta det litt med ro, ro nåI guess I need to take it a bit easy, easy now
eg må visst ta det litt med ro, ro nåI guess I need to take it a bit easy, easy now
e ofta lettere for de som e toit's often easier for those who are two
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespelI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller roller som eg dyrker i hjelI play roles that I act out to the end
  
du ser en fyr som går med solbriller påyou see a guy that walks around with sunglasses on
du ser en fyr som glir og virker heilt råyou see a guy that glides and seems rough
du ser en fyr som aldri legger seg flatyou see a guy that never bows down
du ser en fyr du tror har lagt deg for hatyou see a guy you think hates you
du ser en fyr som aldri møter et blikkyou see a guy that never looks you in the eye
du ser en fyr som aldri tar selvkritikkyou see a guy that is unable of self-criticism
han bare tar det helt med ro, ro, rohe just takes it really easy, easy, easy
han bare tar det helt med ro, ro, rohe just takes it really easy, easy, easy
e ofta lettere for de som er toit's often easier for those who are two
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespelI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller roller som eg dyrker i hjelI play roles that I act out to the end
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmande verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
og ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am
og ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am


Horisonten brenner // The horizon is burning

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationmeg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
prøver hardt å jobba oss opp fra kjellerentrying hard to work us up from the cellar
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
mørke bølger skyller innover landdark waves crash over the shore
det e stygge tider, eg føler meg hjelpesløs og lamslåttthese are ugly times, I feel helpless and paralyzed
for horisonten brennerbecause the horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
ke skjedde anstendighet, ke skjedde medmenneskewhat happened decency, what happened fellow man
ke skjedde anstendighet, ke skjedde med alle de fine ordåwhat happened decency, what happened to all the nice words
de forsvant over nattåthey disappeared over night
forsvant over nattådisappeared over night
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte tidå med bedre humørI liked the times with better spirits
men ingenting e som førbut nothing is as it was
for horisonten står i brannbecause the horizon is on fire
  
meg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
me får te lite, eg ser bare en lang og mørk tunellwe get little done, I see only a long and dark tunnel
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten står i brannthe horizon is on fire
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte meg bedre førI liked me better before
men ingenting e som førbut nothing is as it was


Kommer snart hjem // Coming home soon

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

når scenen e pakket ner og lyset e slukkawhen the stage is packed down and the light is turned off
ville eg vært der som du eI'd want to be where you are
når alle har gått hjem og dagen har stukket avwhen everyone has gone home and the day has run off
ville eg vært der som du eI'd want to be where you are
når bråket har lagt seg og stillheten plagerwhen the dust has settled and silence pesters
ville eg vært der som du eI'd want to be where you are
når eg tenke klarere, angeren gnagerwhen I think more clearly, remorse eats away
angeren gnagerremorse eats away
  
eg kommer hjem, kommer hjem, kommer hjemI'm coming home, coming home, coming home
eg kommer hjem, kommer snart hjem, kommer hjemI'm coming home, coming home soon, coming home
  
kun en her i verden som e det som du eonly one here in this world who is like you are
kun en her i verden som e sånnonly one here in this world who is like this
kun en her i verden som gjør det som du gjøronly one here in this world who does what you do
kun en her i verden som gjør sånnonly one here in this world who does this
kun en her i verden som gjer meg det du gjeronly one here in this world who gives me what you give
kun en her i verden som gjer detonly one here in this world who gives it
bare to her i verden som e det som me ejust two here in this world who are what we are
eg ville vært der som du eI'd want to be where you are
  
eg kommer hjem, kommer hjem, kommer hjemI'm coming home, coming home, coming home
eg kommer hjem, kommer snart hjem, kommer hjemI'm coming home, coming home soon, coming home


Levende legende // Living legend

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

våken om netteneawake during the nights
sliter med nerveneproblems with the nerves
sitter i fengseletdoing time in jail
har gått i glemselenfell into oblivion
lekte med livet, tok alt lettplayed with life, took everything easy
en levende legende innen partyetikettea living legend in party etiquette
  
han var talentethe was the talent
han var stor for meghe was huge for me
lærte meg masse og handla dop for megtaught me a lot and bought dope for me
blei det trøbbel, var han billetten minif there was trouble, he was my ticket
Freddy var klippen min, det slo ner som et lynFreddy was my rock, it struck like a bolt
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
  
et stort jævla sår, som aldri grora huge awful scar, that never heals
går aldri ut lenger, for folk glornever goes out anymore, because people stare
vit at eg tenke på deg storebrorknow that I think of you big brother
vit at eg tenke på deg mer enn du trorknow that I think of you more than you believe
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs


Stein for stein // Stone by stone

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

har håvet full av skit, nå ska eg ut å glemma livet te i mårågot my head full of shit, now I'll go out and forget life until tomorrow
i kveld blir i kveld, har ikkje tenkt å tenka tanken før i måråtonight will be tonight, I'm not planning to think about it until tomorrow
eg ska ut å treffa folka, kanskje treffe eg en helt spesiellI'll go out and meet people, maybe meet someone really special
som invitererwho invites me
  
den sista tiå har eg ikkje være heilt der som eg burde verI haven't really been where I should have been lately
har prøvd å knekka koder, men det virker ikke som om de e for meghave tried to break the codes, but it doesn't seem like they are for me
havner alt for lett i mønster som e gamle og så vonde å vendaend up way too easily in patterns that are old and so hard to break
vonde å venda, måtte de brennahard to break, may they burn
  
de e blindpassasjererthey are stowaways
var aldri invitert av megwere never invited by me
de river alle murer som eg prøver å bygga oppthey tear down all walls that I try to build up
stein for steinstone by stone
stein for steinstone by stone
det går for seintit's going too slowly
  
har lommen full av pengerhave my pocket full of money
i alle fall mer enn det eg trenger te i måråat least more than what I need until tomorrow
filteret ska vekk, eg ska ikkje huska et kvekk i måråthe filter must go, I don't want to remember a thing tomorrow
ingen kjipe stemmer ska fortella meg ke eg ska gjør i kveldno annoying voices to tell me what I should do tonight
de ska få holda kjeft i kveldthey'll have to shut up tonight
hold kjeft i kveldshut up tonight
  
de e blindpassasjererthey are stowaways
var aldri invitert av megwere never invited by me
de river alle murer som eg prøver å bygga oppthey tear down all walls that I try to build up
stein for steinstone by stone
stein for steinstone by stone
det går for seintit's going too slowly


Gribben // The vulture

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
årå fyker vekk, må gjør det eg vil ha gjort fortthe years fly by, gotta do what I want to get done quickly
  
om en e fattig, eller rik e et lik bare nok et likif you are poor or rich, a dead body is just another dead body
der e like mørkt unda jordåit's equally dark six feet under
marken driter i ke du tror påthe maggot shits on what you believe in
snart e eg og en del av den jordåsoon you and me will be part of this dust
og då bryr det meg ikkje ke du gjorde påand then I won't care what you did
alt det tullet eg bruker tid påall the nonsense I use time on
e det verdt detis it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey
  
alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
og eg spør megand I ask myself
var det verdt detwas it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey