Lyrics & translations

For en evighet

For en evighet // For an eternityNår mørket mitt tar overhåndWhen my darkness gets the upper hand
når demoner står på samlebåndwhen demons line up in rank and file
e det lite du kan seithere isn't much you can say
så sorry for at eg e sånnso sorry that I am like that
  
Sinnet blir irrasjoneltMy mind becomes irrational
eg forsvinner, blir dysfunksjonellI disappear, become dysfunctional
eg dykker inn i mitt innerste egoI dive into my deepest ego
har ingen sjølvkontrollhave no self-control
når mørket tar overhåndwhen the darkness gets the upper hand
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortetbut you hold the fort
  
Når mørket har tatt overhåndWhen the darkness has gotten the upper hand
når demonene har tatt kontrollwhen the demons have taken control
når det e helt umulig å sovewhen it's just impossible to sleep
når tankene veier et tonnwhen the thoughts weigh a ton
  
Det e nå eg ser ke me e lagt avThat is when I see what we are made of
det e nå eg ser din kvalitetthat is when I see your quality
det e nå eg skjønner at valget eg tok varthat is when I understand that the choice I took was
valget for en evighetthe choice for an eternity
valget for en evighetthe choice for an eternity
  
Sorry eg e irrasjonellSorry that I'm irrational
men du holder fortet alltidbut you always hold the fort


Om nettene // During the nights

Like sikkert som at me skal døJust as certain as that we will die
like sant som at det smelte snøjust as true as that snow melts
like sikkert som at stormen kommerjust as certain as that the storm is coming
e det heilt sikkert at vår tid e ommeit's dead certain that our time is over
  
Det e heilt rettferdig at me begge tapeIt's fully deserved that we both lose
ingen av oss to har æren i beholdneither of us two came out of it with our honor unscathed
mens andre spiller på det samme lagetwhile others play on the same team
går egoister som oss aldri hånd i håndegoists like us never walk hand in hand
me kommer aldri meir til å gå hånd i håndwe will never again walk hand in hand
  
Nettene, å netteneThe nights, oh the nights
flekker eg tenner, eg såg heile håndaI bare my teeth, I saw the full hand
nettene, å nettenethe nights, oh the nights
livet morkna, slapp ut det ondathe life decayed, let out the evil
Nettene, å nettenethe nights, oh the nights
  
Like sikkert som at varmt blir kaldtJust as certain as that warm becomes cold
like sant som at me ødela altjust as true as that we ruined everything
like sikkert som at me gikk tommejust as certain as that we ran out
e det heilt sikkert at nåttå kommerit's dead certain that the night is coming
  
Medisin, å medisinMedicine, oh medicine
er lost i dette hovet, trenger medisinI'm lost in this head, I need medicine
magen vrenger, hjernen sprengerthe stomach turns, the brain bursts
lost og fortapt, ikkje lenger dinlost and dejected, no longer yours
lost og fortapt, ikkje lenger dinlost and dejected, no longer yours