Lyrics & translations

1994

Når eg sover // When I'm sleeping

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

eg sitter og ser ut vinduetI'm sitting here, looking out of the window
himmelen e gråthe sky is gray
eg begynner å bli litt nummen i hovet og kroppenI'm starting to get a bit numb in my head and body
var det eg satt og venta påthat's what I was waiting for
  
eg kan ta alt i morraI can do it all tomorrow
eller dagen derpåor the day after
vil heller fylle opp glasset med noge som virkerI rather want to fill up my glass with something that works
enn å prøve å forstå meg påthan try to understand
alt skiten me leser, alt skiten me må høre omall the crap we're reading, all the crap we have to hear about
alle de stygge tankene some driver og brer seg omall the bad thoughts that are spreading all around
  
eg legger meg og skrur de avI go to bed and turn them off
tankane har ingen kravthe thoughts can't make any demands
når eg soverwhen I'm sleeping
  
eg sitter og ser ut vinduetI'm sitting here, looking out of the window
musikken gir meg fredthe music gives me peace
han vokser i takt med den stigende rusenit grows in time with me getting buzzed
han hjelper meg å roe nedit helps me calm down
  
eg skal slutte i morraI will stop tomorrow
eller dagen derpåor the day after
med alle tinga som sakte spiser meg oppwith all the things that slowly eat me up
med alle tinga som eg ikkje måwith all the things that I don't have to do
alt skiten eg tar inn som eg ikkje bryr meg omall the crap I take in that I don't care about
alt de seier de meiner, kunne de bare tenkt seg omall they say they mean, could they just think about it
  
eg legger meg og skrur de avI go to bed and turn them off
tankene har ingen kravthe thoughts can't make any demands
når eg soverwhen I'm sleeping
  
eg kan ta alt i morraI can do it all tomorrow
eg kan slutte i morraI can stop tomorrow
det kommer en ny dag i morrathere's a new day tomorrow
det kommer en ny dag i morrathere's a new day tomorrow
  


Gribben // The vulture

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
årå fyker vekk, må gjør det eg vil ha gjort fortthe years fly by, gotta do what I want to get done quickly
  
om en e fattig, eller rik e et lik bare nok et likif you are poor or rich, a dead body is just another dead body
der e like mørkt unda jordåit's equally dark six feet under
marken driter i ke du tror påthe maggot shits on what you believe in
snart e eg og en del av den jordåsoon you and me will be part of this dust
og då bryr det meg ikkje ke du gjorde påand then I won't care what you did
alt det tullet eg bruker tid påall the nonsense I use time on
e det verdt detis it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey
  
alt som eg eier e snart ikkje lenger mittall I own soon won't be mine anymore
alle eg kjenner vil forsvinna for godteveryone I know will disappear for good
og eg spør megand I ask myself
var det verdt detwas it worth it
  
gribben står på lurthe vulture sits on watch
han venter på det e han sin turhe waits for his turn
og venter på min siste turand waits for my final journey


Horisonten brenner // The horizon is burning

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationmeg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
prøver hardt å jobba oss opp fra kjellerentrying hard to work us up from the cellar
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
mørke bølger skyller innover landdark waves crash over the shore
det e stygge tider, eg føler meg hjelpesløs og lamslåttthese are ugly times, I feel helpless and paralyzed
for horisonten brennerbecause the horizon is burning
horisonten brennerthe horizon is burning
  
ke skjedde anstendighet, ke skjedde medmenneskewhat happened decency, what happened fellow man
ke skjedde anstendighet, ke skjedde med alle de fine ordåwhat happened decency, what happened to all the nice words
de forsvant over nattåthey disappeared over night
forsvant over nattådisappeared over night
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte tidå med bedre humørI liked the times with better spirits
men ingenting e som førbut nothing is as it was
for horisonten står i brannbecause the horizon is on fire
  
meg og deg og en oppgitt desemberkveldme and you and a dejected December night
me får te lite, eg ser bare en lang og mørk tunellwe get little done, I see only a long and dark tunnel
horisonten brennerthe horizon is burning
horisonten står i brannthe horizon is on fire
  
eg likte deg bedre førI liked you better before
eg likte meg bedre førI liked me better before
men ingenting e som førbut nothing is as it was


Sånne som deg // People like you

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing/Friestad)

skjerp deg og ro det i landget it together and row it ashore
hold kjeften på deg, ro det i landshut up, row it ashore
for før du vett ordet av detbecause before you know it
svømme du på dypt, dypt vannyou're swimming in deep, deep waters
  
eg har funnet fram min beste pennI've brought out my best pen
eg sitte å prøve meg igjen og igjenI'm sitting here trying again and again
eg ska forfatta min unnskyldningI'm about to write my apology
men nervene står i spennbut my nerves are frayed
  
kanskje eg får se deg igjenmaybe I'll get to see you again
  
så mange valg å taso many choices to make
denne veien byr på utfordringerthis road has many challenges
någen ganger trør me galtsometimes we take a wrong step
og ramme det me har brutaltand brutally impact what we have
  
sånne som deg gjør det lett å bærapeople like you make it easy to bear
sånne som deg får me aldri nok avpeople like you will we never have enough of
sånne som deg ska me løfta opppeople like you shall we lift up
men eg klare ikkje alltid bedrebut I can't always do better
  
kanskje eg får se deg igjenmaybe I'll get to see you again
(kanskje eg får se deg igjen(maybe I'll get to see you again
kanskje du forstår)maybe you'll understand)


Slukk Meg (For Eg Brenner) // Put Me Out (Because I Am Burning)

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

Slepp meg innLet me in
Slepp meg innLet me in
Du e et fortYou are a fort
UgjennomtrengeligImpenetrable
Du skal bli minYou will be mine
Du skal bli minYou will be mine
Me skal bli ettWe will be one
Me blir guddommeligWe'll be divine
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Ta meg medTake me along
Ta meg medTake me along
Ta meg med langt vekkTake me along far way
Ta en aen plassTo another place
Eg får ikkje fredI can't find peace
Eg får ikkje fredI can't find peace
Eg får ikkje fred her eg eI can't find peace where I am
Før du gjer meg passBefore you let me in
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Slukk meg for eg brennerPut me out because I am burning
BrennerBurning
Slukk meg før eg tennerPut me out before I ignite
Erkjenn megAcknowledge me
Gjør meg te någentingTurn me into something
  
Be meg innAsk me in
Be meg innAsk me in
Inn i ditt tempelInto your temple
Der ingen andre eWhere there is nobody else
Enn du og megBut you and me
Enn du og megBut you and me
Der kan me gjør som de gjørThere we can do it like they do it
I alle filmeneIn all the movies
Eg kryper hvis du ber meg om detI'll crawl if you ask me for it
Men kom anBut come on
  
Slukk meg for eg brennerPut me out because I am burning
BrennerBurning
Slukk meg før eg tennerPut me out before I ignite
Erkjenn megAcknowledge me
Gjør meg te någentingTurn me into something


Balladen om deg // Ballad about you

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationgodt nyttår min kjærehappy new year my darling
eg håper dette her blir bedreI hope this one will be better
eg håper smilet kommer før det neste e ommeI hope you'll smile before the next one is over
det har vært et kjipt årit has been a crappy year
nå fortjener du en vårnow you deserve a spring
nå fortjener du en vår uten sårnow you deserve a spring without pain
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it
  
alle tårene me har gråttall the tears we have cried
alle de sorger me har fåttall the sorrows we got
du har vært sterkyou have been strong
men eg ser det har kostabut I see it cost you dear
så hør på meg kjæreso listen now my darling
eg kommer alltid til å være herI will always be there
eg kommer alltid til å være her for degI will always be there for you
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it
du e verdt detyou are worth it
  
så godt nyttår min kjæreso happy new year my darling
måtte dette gir deg fredmay this one give you peace
måtte dette året få deg til å semay this year make you see
alt det gode du har rundt degall the good you have around you
alt det du har fått tilall that you made happen
alt det gode du har fått til å skjeall the good that you made happen
  
samma ke det er - sei det til megwhatever it is - tell me
samma ke det er - slepp meg innwhatever it is - let me in
samma ke det koster - du er verdt detwhatever it costs - you are worth it


O Dessverre // O Sorry

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationNågen lige å ligga i teten,Some like to be in the lead,
Andre lige sannhetenOthers like the truth
Någen lige bare leken,Some just like the game,
De lar andre ta støytenThey let others take the blame
De har fått det som de villeThey got it the way they wanted
For det har skjedd i det stilleBecause it happened on the quiet
Men etter solskinnBut after sunshine
Kommer regnværComes rainy weather
O Store Dessverre,Oh Mighty Sorry,
O dessverreOh sorry
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Då ser me så klartWe see so clear
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Settes hardt i mot hardtIt's hard against hard
For når regnet blir hardtBecause when the rain gets hard
Så kommer harmenThen the rage comes
Så kommer varmenThen the heat comes
  
Der finnes rettferdighetThere is justice
O Store DessverreOh Mighty Sorry
Me har tolmodighetWe are patient
O Store DessverreOh Mighty Sorry
Så langt har me vært snilleUntil now we have been nice
Men snart kommer skilletBut soon this will change
Fall av et rått partiFall of a harsh party
O Store DessverreOh Mighty Sorry
O dessverreOh sorry
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Då ser me så klartWe see so clear
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard
Settes hardt i mot hardtIt's hard against hard
For når regnet blir hardtBecause when the rain gets hard
Så kommer harmenThen the rage comes
Så kommer varmenThen the heat comes
  
Når regnet blir hardtWhen the rain gets hard


Fritt Fall // Free Fall

(Music: Winters, Lyrics: Winters)

sett så mange ting eg aldri sko ha settsaw so many things I never should have seen
hørt så mange ting som eg aldri ville hørtheard so many things that I never ever wanted to hear
å vær lojalto be true
kan gjør en galcan make you go crazy
  
tenkt så mange ting eg aldri sko ha tenktthought so many things I never should have thought
gjort en del tingdid my share of things
som eg absolutt ikkje sko ha gjortthat I absolutely should not have done
en enkel utveian easy way out
det kommer igjenit comes again
det blir en vaneit becomes a habit
  
rens meg rein - rens meg reinSanctify me - sanctify me
gje meg en ny livsrevygive me a new live revue
før morgengrybefore dawn
fyr meg steinmake me stoned
eller vis meg veienor show me the way
gje meg en ny livsrevygive me a new live revue
  
åpna ei dør, sko ønska den var låstopened up a door, should wish that it was locked
gjekk ner i en kjeller, det sko eg ikkje hellerwent down in a cellar, I shouldn't do that either
e i fritt fallI am in free fall
  
tanken går te deg som finne deg i megmy thought goes out to you who finds herself in me
gjeldå e te deg som overbære med megI'm indebted to you who has to bear with me
du e min skytsengelyou are my guardian angel
min karaktermy character
på veien neron the way down
  
rens meg rein - rens meg reinSanctify me - sanctify me
gje meg en ny livsrevygive me a new live revue
før morgengrybefore dawn
fyr meg steinmake me stoned
eller vis meg veienor show me the way
gje meg en ny livsrevygive me a new live revue
  
såg det du skjultesaw what you hid
folkå rund deg skultepeople around you glared at you
hørte det du sa i stadheard what you said instead
hørte alt du sa i stadheard all you said instead
det gjør meg galthat makes me insane


Vår Bør // Our Burden

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

Alt håp komme te å svinna henAll hope will fade away
Fra de som prøve å gjør det braFrom those who try to do well
Det e ingen her som vinneThere is nobody here who wins
De som tror det vil bedrasThose who believe that will be deceived
  
Alt godt komme te å feilaAll good things will fail
Og snart så vil me døAnd soon we will die
Ingen grunn til å feireNo reason to celebrate
Kursen e solid og støThe course is solid and steady
  
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Vår bør e vår fortidOur burden is our past
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Og me e innhentaAnd it caught up with us
Og det e fortjentAnd we deserve it
Nå ska me bløNow we will bleed
Og blø for så å døAnd bleed and then die
  
Ingen bønner vil fangas oppNo pleas will be received
Fra de som ber om å bli hørtFrom those who beg to be heard
Me har nådd vår siste formtoppWe have reached our last top form
Det med stolte på har blitt skjørtWhat we relied on has become fragile
  
Der e ingen vei tebakeThere is no way back
Me har brukt opp det me fekkWe've used up what we got
Me har melt vår sista kakeWe buttered our last bread
Vår trygghet har gått lekkOur safety sprang a leak
  
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Vår bør e vår fortidOur burden is our past
Vår bør, vår børOur burden, our burden
Og me e innhentaAnd it caught up with us
Og det e fortjentAnd we deserve it
Nå ska me bløNow we will bleed
Og blø for så å døAnd bleed and then die


Levende legende // Living legend

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translation

våken om netteneawake during the nights
sliter med nerveneproblems with the nerves
sitter i fengseletdoing time in jail
har gått i glemselenfell into oblivion
lekte med livet, tok alt lettplayed with life, took everything easy
en levende legende innen partyetikettea living legend in party etiquette
  
han var talentethe was the talent
han var stor for meghe was huge for me
lærte meg masse og handla dop for megtaught me a lot and bought dope for me
blei det trøbbel, var han billetten minif there was trouble, he was my ticket
Freddy var klippen min, det slo ner som et lynFreddy was my rock, it struck like a bolt
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
  
et stort jævla sår, som aldri grora huge awful scar, that never heals
går aldri ut lenger, for folk glornever goes out anymore, because people stare
vit at eg tenke på deg storebrorknow that I think of you big brother
vit at eg tenke på deg mer enn du trorknow that I think of you more than you believe
  
eg husker alt det galna me gjordeI remember all the crazy things we did
eg husker me følte oss storeI remember we felt grand
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs
eg husker de lyse netteneI remember the white nights
eg husker at me aldri blei trøtteI remember we never got tired
eg husker sanganeI remember the songs
eg husker alle sanganeI remember all the songs


I dette huset // In this house

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)
German translationå gje meg styrkeoh give me strength
gje meg mot, så eg kan ta te vett hergive me courage, so I can come to my senses here
der er ingen her eg kjennerthere is nobody here that I know
eg må komma meg ut av detteI need to get out of this
  
har ingenting å by påhave nothing to offer
klarer ikkje lecan't manage to laugh
svetten begynner å rennaI'm breaking out in a sweat
eg vett ikkje kor eg ska se henI don't know where to look
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kaldt, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
han fyren her tror han har altthis guy here thinks he has everything
ingen grenser for det han får fortaltno limits for what he gets told
eg later som han e interessantI pretend he's interesting
eg later som eg liker hanI pretend I like him
  
huset her e top notchthe house here is top notch
det e stort og det e flottit's big and it's nice
eg sviver rundt og gjør meg teI drift around and act up
som narren i et gammelt slottlike the jester in an old castle
  
i dette huset her e alt perfektin this house, everything is perfect
i dette huset her e alt fordektin this house, everything is covered up
dette huset her e kald, eg må komma meg vekkthis house here is cold, I gotta get away
  
i huset her e alt perfektin the house here everything is perfect


Født på ny // Born again

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

hvis eg blei født på nyif I was born again
sko eg gjort alt rettI'd do everything right
eg sko alltid hatt ett svarI'd always have an answer
på alle spørsmålå som varto all the questions out there
eg sko ha vært litt mer te bryI'd be a bit more of a bother
og eg sko betyand I should matter
eg sko hatt en større planI'd have a bigger plan
som i en tung, men god romanlike in a difficult but good novel
  
alle som en har lov å drømmaevery single one is allowed to dream
  
hvis eg blei født på nyif I was born again
sko eg vært perfektI'd be perfect
eg sko slutta med tomt pratI'd give up empty talk
og alltid vært i vaterand always be balanced
eg sko ha vært litt mer i forkantI'd be a little more ahead
eg sko rodd meg i landI'd save my skin
til slutt så sko de seiin the end they'd say
her ligger en hedersmannhere lies an honorable man
  
alle som en har lov å drømmaevery single one is allowed to dream
  
hvis eg blei født på nyif I was born again
sko eg gjort alt rettI'd do everything right
eg sko lært av alle feilI'd learn from all mistakes
eg sko alltid hatt vind i seilåI'd always have wind in my sails