Fremmed i en frem...

Fremmed i en fremmed verden // Stranger in a strange world

(Music: Winterstø Røthing, Lyrics: Winterstø Røthing)

ett to ett to kor har signalet blitt avone two one two what happened to the signal
ett to ett to kan nogen gi meg et svarone two one two can anybody give me an answer
ett to ett to eg prøvde, prøvde så hardtone two one two I tried, tried so hard
impulskontrollen min har alltid vært rarmy impulse control has always been strange
du dytter på, eg virker stødig som fjellyou're shoving, I seem steady as a rock
det virker bra, såg ut som alt var på stellall seems fine, looked like everything was okay
eg må visst ta det litt med ro nåI guess I need to take it a bit easy
eg må visst ta det litt med ro nåI guess I need to take it a bit easy
er ofte lettere for de som er toit's often easier for those who are faithful
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmed verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespillI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller en rolle som eg dyrker i hjelI play a role that I act out to the end
  
du ser en fyr som går med solbriller påyou see a guy that walks around with sunglasses on
du ser en fyr som glir og virker helt råyou see a guy that glides and seems rough
du ser en fyr som aldri legger seg flatyou see a guy that never bows down
du ser en fyr du tror har lagt deg for hatyou see a guy you think hates you
du ser en fyr som aldri møter et blikkyou see a guy that never looks you in the eye
du ser en fyr som aldri tar selvkritikkyou see a guy that is unable of self-criticism
han bare tar det helt med rohe just takes it really easy
han bare tar det helt med rohe just takes it really easy
er ofte lettere for de som er toit's often easier for those who are faithful
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmed verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespillI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller en rolle som eg dyrker i hjelI play a role that I act out to the end
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmed verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
eg e, eg e en fange i mitt skuespillI am, I am a prisoner in my act
har tatt en rolle som eg dyrker i hjelhave taken on a role that I act out to the end
eg spiller bare en rolleI only play a role
  
eg e, eg e en fremmed i en fremmed verdenI am, I am a stranger in a strange world
eg vandrer hvileløst mot enden av ferdenI wander restlessly towards the end of the journey
og ingen her forstår ke eg eand nobody here understands what I am
ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am
ingen her forstår ke eg enobody here understands what I am

skambankt_kj on Twitter:
One single = one music video? Not for Skambankt! Check out the video for the B side "Balladen om deg"! https://t.co/1HOVuKKYkD
Stranger in a strange world! Lyrics and translations for "Fremmed i en fremmed verden" and "Balladen om deg" are no? https://t.co/VbJUwBmX2q
Here's the music video for "Fremmed i en fremmed verden"! https://t.co/9DYY5gLxBK
Here are the lyrics for "Fremmed i en fremmed verden" and "Balladen om deg" (translations will be up soon): https://t.co/ThGqT2RkVd
Check out the cover and tracklist of Skambankt's upcoming album "Horisonten brenner"! https://t.co/PdQgIGD9oQ
New music out today! "Fremmed i en fremmed verden" and "Balladen om deg": https://t.co/uHT9JZJbSk Buy the 7'' here: https://t.co/hqjfVkkwf8
RT @IndieRecordings: When was the last time you did something for the first time?! Skambankt announces their first-ever 7" to be... https://t.co/byWBxHef4d